פיני סילוק

רשת של אמהות

הכוח המרומם של תנועות נשים ושל אחוות נשים הוא סוד גלוי משחר ההיסטוריה, ואחד מביטוייו המשגשגים התגבש בישראל ואומץ מאז על ידי אימהות וקהילות ברחבי העולם: ליגת מאמאנט בכדורשת. 

המוטו של מאמאנט פשוט וקולע: אימהות הן חלק ממשפחה, משפחה בונה קהילה, וקהילות יוצרות שינוי.

כיום מהווה ליגת מאמאנט את פרויקט האימהות הספורטיבי-חברתי-קהילתי הגדול בישראל, והיא מונה אלפי נשים בכל רחבי הארץ ומכל קבוצות האוכלוסייה – חילוניות ודתיות, ערביות ויהודיות, דרוזיות ובדואיות ועוד ועוד – שכולן-כולן משחקות ונרתמות יחד למטרות בתחום המעורבות בקהילה. הרוח הספורטיבית, השיח המלכד והדו-קיום הם אורח חיים בקרב שחקניות מאמאנט, שמנחילות זאת הלאה גם לילדיהן, למשפחותיהן ולמעגלים רחבים אחרים בחייהן.

www.mamanet.org.il