פיני סילוק

הדוקטורנטיות

הן מובילות עידן חדש בהשכלה הגבוהה בישראל ומוכיחות שמוסכמות חברתיות אפשר לשנות: רוזלי ליפש-סוקוליק מכפר חב”ד, שיר טוביאנה מחיפה ורים אל אעסם מתל-שבע הן שלוש מבין 49 הדוקטורנטיות בתוכנית אריאן דה רוטשילד של קרן אדמונד דה רוטשילד לאקדמאיות מצטיינות, נשים שכל אחת ואחת מהן היא דוגמה לכוח רצון ולאומץ, כמו גם למחויבות לידע, למימוש עצמי ולקהילה.

קידום שוויון הזדמנויות לנשים והגדלת שיעור הנשים הלומדות לתארים מתקדמים באקדמיה – ובייחוד מקרב הפריפריה החברתית – הם יעד ראשון במעלה בישראל. במסגרת התוכנית, שמיושמת כיום בחמישה מוסדות מחקר מובילים בארץ, מוענקות למשתתפות מלגות ומענקי מחקר, ואילו הדוקטורנטיות מצדן, בנוסף למחויבויותיהן האקדמיות, נוטלות חלק פעיל גם במסגרות לקידום חברתי בקהילה. קחו לדוגמה את רים, האישה הבדואית הראשונה שסיימה תואר ראשון ושני במדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון, שבד בבד עם לימודיה מתנדבת בשלושה ארגונים הפועלים להעצמת תלמידי תיכון בדואים ולעידודם להמשיך ללימודים גבוהים.

גיוון אנושי בכל תחומי החיים בישראל הוא המפתח להמשך סיפור ההצלחה הישראלי – והנשים הללו הן שותפות חשובות בכתיבה שלו.

www.edrf.org.il