אבישג שאר-ישוב

בית לכולם

האנשים הצעירים הללו נולדו בקהילות שונות מאוד זו מזו. הם גדלו בשפות אם שונות, למשפחות מתרבויות שונות והתחנכו בזרמים שונים של החינוך בישראל, אבל כולם מצאו זה בזה מקור לכוח ולהשראה בזכות מטרה משותפת – העצמת בני נוער להט”בי בישראל ויצירת עתיד טוב יותר בעבורם, והפכו לרכזים ולרכזות ולמדריכים ולמדריכות ב”איגי”.

“איגי”, ארגון נוער גאה, הוא בית לאלפי בנות ובני נוער מהפריפריה ומהמרכז, חילונים ודתיים, יהודים, ערבים ובני כל הדתות, ילידי הארץ ועולים חדשים וותיקים, שכולם יחד יוצרים את השינוי שאותו הם מבקשים – מרחב חברתי משמעותי לגדול ולצמוח בו בפתיחות, ללא הסתרת זהותם המינית או המגדרית.

ב”איגי”, המכנה המשותף מחבק לתוכו את כולם, והרכזים והרכזות והמדריכים והמדריכות, שמגיעים גם הם מרקעים שונים, נפגשים זה עם זה כדי להבין וללמוד את צרכיהם החינוכיים של מגוון בנות ובני הנוער הלהט”בי – שהם כולם חלק מהמשפחה המלוכדת הגדולה של “איגי”.

igy.org.il