אבישג שאר-ישוב

ביחד ולחוד

ביחד ולחוד – העיקרון הזה הוא שמונח ביסוד השותפות שמתקיימת בין כותלי בית הספר קשת במזכרת בתיה כבר 14 שנה, שותפות שמאפשרת לתלמידים דתיים וחילוניים ללמוד יחד בכיתות מעורבות ובו בזמן מאפשרת לכל קבוצה לנהוג על פי השקפת עולמה ואורחותיה.

פעילות הנטיעות בבית הספר היא אחת בסדרת פעילויות בשיעור שעוסק בזהות יהודית ומתנהל בהנחיית רכז ורכזת היהדות בבית הספר – האחד חובש כיפה והשנייה קיבוצניקית חילונית. השיעור הזה הוא שיעור רשות שמתקיים לאחר שעות הלימודים הרשמיות, ואף שהתלמידים רשאים לוותר עליו הם מגיעים אליו בהמוניהם והוא מלא עד אפס מקום.

בבית הספר קשת התלמידים מוזמנים לפתוח את יום הלימודים בקבוצת תפילה או בקבוצת מפגש, לפי אמונתם ובחירתם, והביחד הוא אמצעי לחינוך תלמידים לסובלנות ולעשייה למען תיקון חברתי. והקהילה שפורחת סביב בית הספר? גם כאן חולמים – ומיישמים – חברה של ”ריבוי קולות” שבה ייחודה של כל קבוצת זהות נשמר ומתגבש תוך דיאלוג שוויוני ומכבד.

www.keshetmb.org.il